• Roraty
  • Monstrancja
  • Bibkia = ojczyzna
  • Krzyż - wnętrze
  • Kosciół
  • Kościół wej.

NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy na tydzień przed jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. W Kościele katolickim rozpoczyna się Wielki Tydzień.

Wierni przynoszą do kościoła palemki — symbol życia, które się odradza. Gałązki są święcone przez księży.

W niektórych parafiach odbywają się procesje z palmami. To nawiązanie do radosnej atmosfery triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wiwatujący tłum słał wówczas przed Chrystusem gałęzie palm oraz płaszcze i wołał „Hosanna”.

Na mszach odczytywana jest męka Jezusa. W ten sposób Kościół chce przypomnieć wiernym, że radosne przybycie Chrystusa i jego udręczenie są ze sobą ściśle związane.

  • 100_2610
  • 100_2619
  • 100_2623
  • 100_2634
  • 100_2650