• Bibkia = ojczyzna
 • Krzyż - wnętrze
 • Kosciół
 • Witamy u Świętego Piotra i Pawła

Odpust w parafii

29 czerwca wspominamy w liturgii dwa wielkie filary Kościoła – św. Piotra i św. Pawła, którzy są patronami naszej parafii.

Św. Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół. Św. Paweł otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich. Z radością oddawaliśmy cześć świętym Apostołom podczas uroczystej Mszy św., którą celebrował i homilię głosił Ksiądz Prałat Franciszek Ordak - proboszcz naszej parafii. Mszę św. odpustową uświetnił swoim pięknym śpiewem chór "Jubilate Deo" pod przewodnictwem S. Wojciechy.

 • 1!
 • 2!
 • 3!
 • 4!
 • 5!

Polecamy

 • archidiecezja-warszawska.jpg
 • internetowa-liturgia-godzin.jpg
 • kai.jpg
 • katolik.jpg
 • konferencja-episkopatu.jpg
 • lossservatore-romano.jpg
 • mateusz.jpg
 • nekrologi-warszawskie.jpg
 • opoka.jpg
 • pacierz-pl.jpg
 • radio-maryja.jpg
 • sekcja-polska.jpg
 • watykan.jpg