• Wielki Post 2018
 • Bibkia = ojczyzna
 • Krzyż - wnętrze
 • Kosciół
 • Witamy u Świętego Piotra i Pawła

ZMARTWYCHWSTAŁ, JAK POWIEDZIAŁ...

«A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara (...) i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach» (1 Kor 15, 14. 17). Tymi mocnymi słowami z Pierwszego Listu do Koryntian św. Paweł daje do zrozumienia, jak wielkie znaczenie przypisuje on zmartwychwstaniu Jezusa.

W tym bowiem wydarzeniu zawiera się rozwiązanie problemu, jakim jest dramat krzyża. Sam krzyż nie mógłby wyjaśnić wiary chrześcijańskiej. Co więcej, pozostałby tragedią, oznaką absurdalności istnienia. Istotą misterium paschalnego jest fakt, że Ukrzyżowany «zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem» (1 Kor 15, 4).

zmartwychwstanie.png

Człowiek autentycznie wierzący dostępuje zbawienia, gdy wyznaje swoimi ustami, że Jezus jest Panem, i wierzy w swym sercu, że Bóg Go wskrzesił z martwych (por. Rz 10, 9). Ważne jest przede wszystkim serce, które wierzy w Chrystusa i w wierze «dotyka» Zmartwychwstałego. Ale nie wystarczy mieć wiarę w sercu. Musimy ją wyznawać i dawać o niej świadectwo słowami, naszym życiem, tak by prawda krzyża i zmartwychwstania była obecna w naszych dziejach. 

Papież Benedykt XVI - Audiencja generalna 5 listopada 2008

WIELKA SOBOTA - W CIĄGU DNIA

 • 4DSC05476
 • 4DSC05477
 • 4DSC05483
 • DSC05406
 • DSC05409
 • DSC05414
 • DSC05419
 • DSC05431
 • DSC05452
 • DSC05454
 • DSC05456
 • DSC05466
 • DSC05490
 • DSC05491
 • DSC05503
 • DSC05513

 

WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA

 • DSC05522
 • DSC05529
 • DSC05546
 • DSC05551
 • DSC05559
 • DSC05564
 • DSC05566
 • DSC05572
 • DSC05582
 • DSC05587
 • DSC05603
 • DSC05643
 • DSC05662
 • DSC05674
 • DSC05712
 • DSC05733
 • DSC05744
 • DSC05749
 • DSC05762
 • DSC05785