• Wielki Post 2018
 • Bibkia = ojczyzna
 • Krzyż - wnętrze
 • Kosciół
 • Witamy u Świętego Piotra i Pawła

SEZON PIELGRZYMKOWY ROZPOCZĘTY!

W sobotę 14 kwietnia, po zimowej przerwie, odbyła się parafialna pielgrzymka, której celem było nawiedzenie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Jana Pawła II w Toruniu.

Historia powstania tej świątyni i tempo jej budowy warte są przypomnienia. 

Prezbiterium kościoła jest repliką w skali 1:1 prywatnej kaplicy Papieża Jana Pawła II w Watykanie z autentycznym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej z tej kaplicy. Jan Paweł II w 2004 r., umieściwszy uprzednio swój podpis na aureoli Chrystusa, ofiarował ten wizerunek Księdzu Mirosławowi Drozdkowi SAC, kustoszowi Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Zakopanem.  Następnie w 2007 r. został on przekazany Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi CSsR i przy tej okazji Ks. Drozdek wyraził nadzieję, że Dyrektor Radia Maryja wybuduje w Toruniu kaplicę wzorowaną na kaplicy, w której podczas swego pontyfikatu modlił się Papież Polak. Ostatecznie, po ustaleniach z Biskupem toruńskim, Ks. Andrzejem Suskim, zdecydowano o budowie kościoła. Plac, na którym miał on powstać, poświęcono w czerwcu 2012 r., we wrześniu tego samego roku wmurowano akt erekcyjny, a 18 maja 2016 r. odbyła się uroczystość konsekracji Sanktuarium. Wcześniej, we wrześniu 2015 r., wmurowano kamień węgielny z pierwszych fundamentów Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie.

W kaplicy, która stanowi prezbiterium kościoła, znajduje się figura Jana Pawła II, modlącego się na klęczniku.  Ojciec Św. jest lekko uśmiechnięty i prawą ręką wskazuje na wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, przy którym modlił się przez cały pontyfikat. W prezbiterium umieszczone są również relikwie św. Jana Pawła II (krople krwi) - dar od Kardynała Stanisława Dziwisza.

W imieniu Papieża Franciszka, sanktuarium konsekrował Kardynał Zenon Grocholewski.  W kazaniu wygłoszonym podczas uroczystej Mszy św. podkreślił, że wzniesienie świątyni było kontynuacją poprzednich wielkich dzieł powstałych w Toruniu, a godnych podziwu i najwyższego uznania, czyli Radia Maryja, Telewizji Trwam i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Kardynał Grocholewski stwierdził, że wezwanie tej pięknej świątyni jest bardzo ambitne i pełne dynamizmu. 

Po raz pierwszy terminu "nowa ewangelizacja" użył św. Jan Paweł II podczas  podróży do Polski w 1979 r. w Krakowie Mogile, a więc na początku swojego pontyfikatu.  Od tamtego czasu wezwanie do nowej ewangelizacji stało się niejako głównym motywem Jego pasterzowania.  Święty Papież wielokrotnie powtarzał, że Ewangelia powinna być głoszona z nową gorliwością, z nowym zapałem, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków przekazu.  Wielokrotnie przedstawiał Najświętszą Maryję Pannę jako "Gwiazdę nowej ewangelizacji". W zamierzeniu twórców toruńskie sanktuarium powstało jako wotum wdzięczności za pontyfikat Papieża Polaka, a jego budowa została całkowicie sfinansowana z ofiar wiernych.

Cel pielgrzymki wzbudził tak wielkie zainteresowanie w naszej Parafii, że do Torunia pojechało dwoma autokarami prawie 90 osób.

Po przyjeździe na miejsce odbyło się w kościele spotkanie z kustoszem sanktuarium, Ojcem Andrzejem Laskoszem CSsR, który przedstawił historię powstania świątyni i opowiedział o jej architekturze, wystroju i symbolice.  O godz. 10.00 duchowy przewodnik naszej pielgrzymki, Ksiądz Stanisław, odprawił Mszę świętą. Tuż przed południem pielgrzymi złożyli wizytę w redakcji Radia Maryja.  W pierwotnym planie przewidziane było przyłączenie się do modlitwy różańcowej, która nadawana jest na falach eteru. Niestety, w związku z przybyciem do sanktuarium bardzo licznej pielgrzymki z Diecezji Sosnowieckiej, radio transmitowało Mszę św. i modlitwa różańcowa, odmawiana codziennie w tym czasie, została odwołana. Po obiedzie, uczestnicy pielgrzymki w dwóch grupach z przewodnikami zwiedzali toruńskie Stare Miasto.  Jest to obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, na którego terenie znajduje się wiele najwyższej klasy zabytków, tym bardziej cennych, że oryginalnych, niezniszczonych podczas II wojny światowej.

Wyprawa była dość męcząca, trwała ok. 15 godz., a program pobytu w Toruniu był intensywny. Mimo tego, humory w drodze powrotnej dopisywały, a mankamentem był tylko brak łączności radiowej  pomiędzy autokarami.  Jak zwykle niezawodna Siostra Magdalena oczywiście nie mogła być w dwóch miejscach jednocześnie, więc w jednym autokarze wyraźnie doskwierał pasażerom Jej brak.

Pielgrzymka zorganizowana została przez Parafialny Zespół Caritas, który ma w planach kolejne wyjazdy - w czerwcu dwudniowy do Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic, a na jesieni - do Lichenia i Kalisza.

Urszula Zielińska

 • P1100902
 • P1100910
 • P1100931
 • P1100982
 • P1100993
 • P1100998
 • P1110014
 • P1110021
 • P1110041
 • P1110078
 • P1110103
 • P1110124
 • P1110143
 • P1110170
 • P1110187
 • P1110221
 • P1110242
 • P1110274
 • P1110325
 • P1110328

CIĄG DALSZY ZDJĘĆ:

 • P1110348
 • P1110360
 • P1110371
 • P1110392
 • P1110409
 • P1110450
 • P1110452
 • P1110470
 • P1110493
 • P1110508
 • P1110528
 • P1110540
 • P1110548
 • P1110564
 • P1110596
 • P1110617
 • P1110618
 • P1110625
 • P1110630
 • P1110632