• Miłosierdzie 2019
  • Bibkia = ojczyzna
  • Krzyż - wnętrze
  • Kosciół
  • Witamy u Świętego Piotra i Pawła

40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

We wtorek 16 października, w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, została odprawiona w naszym kościele uroczysta Msza św., której przewodniczył Ks. Proboszcz Franciszek Ordak.

Na zakończenie Eucharystii, wierni zgromadzeni w świątyni mogli ucałować relikwie świętego Jana Pawła II, które na stałe przechowywane są w naszej parafii. W tradycji Kościoła istotne jest przekonanie, że święci orędują za nami w niebie. Modlitwa przy ich relikwiach i zwyczaj ich całowania jest wyrazem pokory, wdzięczności i naszej pobożności. 

relikwie JPII!.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg