• Wakacje!
 • Czerwcowe 2018
 • Bibkia = ojczyzna
 • Krzyż - wnętrze
 • Kosciół
 • Witamy u Świętego Piotra i Pawła

PASTERKA

„Pójdźmy do Betlejem” (Łk 2, 15): tak mówili i uczynili pasterze. Również my, Panie, chcemy przybyć do Betlejem. Droga, także i dzisiaj prowadzi pod górę: trzeba pokonać szczyt egoizmu, nie możemy się zsunąć w jary światowości i konsumpcjonizmu.

Panie, chcę dotrzeć do Betlejem, bo tam właśnie na mnie czekasz. I chcę uświadomić sobie, że Ty, złożony w żłobie, jesteś chlebem mojego życia. Potrzebuję delikatnego aromatu Twojej miłości, abym był z kolei chlebem łamanym dla świata. Weź mnie na swoje ramiona, dobry Pasterzu: miłowany przez Ciebie, będą mógł także i ja miłować i brać braci za rękę. Wtedy będzie Boże Narodzenie, kiedy będą mógł Tobie powiedzieć: „Panie, Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham” (J 21,17).

Z homilii Papieża Franciszka wygłoszonej podczas uroczystej Mszy Świętej Wigilii Narodzenia Pańskiego 2018

 • DSC03309
 • DSC03314
 • DSC03319
 • DSC03322
 • DSC03330
 • DSC03339
 • DSC03347
 • DSC03361
 • DSC03368
 • DSC03374
 • DSC03388
 • DSC03404
 • DSC03418
 • DSC03422
 • DSC03423
 • DSC03430
 • DSC03445
 • DSC03476
 • DSC03480
 • DSC03494