• Wakacje!
  • SUPLIKACJE
  • Biblia - ojczyzna

Dziękczynienie za 23 lata posługi w naszej parafii

W niedzielę – 16 czerwca, odbył się w naszej parafii Dzień Dziękczynienia za 23 lata posługi proboszczowskiej Księdza Prałata Franciszka Ordaka w związku z jego przejściem na emeryturę.

Na wszystkich Mszach świętych została przedstawiona specjalna prezentacja związana z osobą Ks. Proboszcza i jego posługi w naszej parafii. Przedstawiciele różnych grup parafialnych wyrażali swoją wdzięczność za pomocą pięknych słów i kwiatów:

Znalezione obrazy dla zapytania linia ozdobna

Czcigodny Księże Proboszczu,

w imieniu całej parafii, a szczególnie w imieniu kręgu Kościoła Domowego, pragnę najserdeczniej podziękować za 23 lata, które spędziłeś tutaj z nami i dla nas. Dziś, gdy przechodzisz na emeryturę, uświadamiamy sobie z całą wyrazistością, jak wiele Ci zawdzięczamy i jak rzadko za to dziękowaliśmy w minionych latach.

Nasz Drogi, Kochany Księże Proboszczu. Trudno wskazać dziś wszystkie dzieła Twoich rąk w naszej parafii. Wymienię tylko niektóre, bo przecież każdy z nas chowa w swoim sercu przejawy Twojej troski i dbałości o naszą wspólnotę. Wiele pracy, serca i zdrowia włożyłeś, Kochany Księże Proboszczu, aby nasza Świątynia i jej otoczenie były coraz piękniejsze. Dziś stoimy w pięknie utrzymanej, odnowionej świątyni, która jest naszym domem modlitwy i spotkania z Panem Bogiem. Rozbrzmiewa w niej piękna muzyka sprowadzonych przez Ciebie sześćdziesięciosześciogłosowych organów, które słyszymy nie tylko w czasie nabożeństw, ale również organizowanych koncertów. Pięknie wyremontowany dom parafialny z kaplicą, otwarte dla nas ogrody i kawiarenka, w której można przeczytać prasę katolicką, zjeść coś słodkiego i pobyć we wspólnocie  - to również owoce Twojej troski i pracy. Nie mogę nie wspomnieć również o naszym parafialnym cmentarzu, który pod Twoim czujnym okiem stał się miejscem godnego spoczynku dla naszych zmarłych i miejscem sprzyjającym refleksji dla żywych.  

Kiedy patrzymy na 23 lata Twojej posługi wśród nas, Drogi Księże Proboszczu, dostrzegamy, jak wielką wartość mają słowa „Żyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie”. Ślady Twojej pracy dostrzegamy nie tylko wokół nas, gdy patrzymy na te piękne obiekty kościelne, ale też w nas, w naszych sercach przepełnionych dziś wdzięcznością za Twoją troskę o rozwój naszej duchowości. Dziękujemy, że przez te wszystkie lata byłeś pasterzem dbającym o to, byśmy pili ze źródła wody żywej, byśmy grzali się w ogniu gorejącego krzewu. Że byłeś nauczycielem, siejącym w nas Słowo Boże z nadzieją, że wzejdzie plonem stokrotnym. Że witałeś nas zawsze z radością, choć czasem byliśmy jak syn marnotrawny. Że troszczyłeś się o to, byśmy stali się solą tej ziemi. Dziękujemy za dbałość o czyste piękno Bożej służby w liturgii, za modlitwy w intencji całej parafii, za wytrwałe uczenie nas symboliki i znaczenia Eucharystii, za uświadamianie nam dokonującego się na ołtarzu cudu przemienienia, za pokazywanie własnym przykładem, jak pogłębiać osobistą więź z Chrystusem i Jego Matką. Za wzniosłe i piękne celebrowanie Mszy Świętych, za przewodniczenie uroczystościom, za głoszone słowo i za świadectwo. Dziękujemy za spotkania dla starszych i samotnych, za organizowane pielgrzymki, za patriotyczne uroczystości. Dziękujemy za zachęcanie do poszukiwania śladów Boga w pięknie otaczającego nas świata, w sztuce, w dźwiękach muzyki, śpiewie, w poezji.  Dziękujemy  za dobre słowo, uśmiech i każdy życzliwy gest.

Chciałabym powiedzieć znacznie więcej, ale nawet najpiękniejsze słowa nie wyrażą tego, co czują dziś nasze serca, nie wyrażą w pełni wdzięczności i podziękowań, na jakie zasługujesz. Niech ich skromnym wyrazem będą te kwiaty. Przyjmij też, Kochany Księże Proboszczu, nasze zapewnienie o nieustającej modlitwie w Twojej intencji. Niech Matka Boże, której opiece tak często nas powierzałeś, chroni Twe zdrowie i dodaje sił na długie, długie lata.

Renata Olbrysz

Znalezione obrazy dla zapytania linia ozdobna  

Drogi Księże Proboszczu, Czcigodny Prałacie,

tak to już jest w życiu człowieka, że zaglądają do niego różne chwile – te cudowne, wśród których są wzniosłe powitania, ale i te smutniejsze, gdzie czas rozstania maluje troskę i smutek na twarzy. W prezentacji było ukazane, jak wiele zrobiłeś w swoim życiu, a szczególnie w naszej parafii. My jednak zapamiętaliśmy, kiedy mówiłeś podczas wielu uroczystości lub prywatnie: „przytulam was do swego serca”, „ściskam ogarniając swą ojcowską miłością” i „przytulam i zapewniam o modlitwie”. Gdybyś powiedział: „zburzcie tę świątynię, a ja ją odbuduję za trzy dni”, to zrozumielibyśmy, że mówisz o świątyni, którą budowałeś w naszych sercach. W Ewangelii św. Mateusza, kiedy Pan Jezus dawał Apostołom ostatnie pouczenia przed Wniebowstąpieniem, zapewnił: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. A skoro Twoim Mistrzem jest Ten, któremu poświęciłeś swe życie – Jezus Chrystus, a w naszych sercach zbudowałeś świątynię, jako miejsce spotkania z samym Bogiem, to znaczy, że nie opuścisz nas do końca naszych dni. Podążając tą logiką to dziś jest ten szczęśliwy i cudowny dzień, kiedy możemy Cię powitać w świątyni naszych serc, Twoim największym dziele. A zatem dziękujemy Ci, witamy Cię i prowadź nas nadal i na zawsze nasz Czcigodny Pasterzu. Szczęść Boże.

Konrad Wiśniewski

Znalezione obrazy dla zapytania linia ozdobna

GALERIA ZDJĘĆ

Podobny obraz