• Adwent 2020
  • SUPLIKACJE
  • Biblia - ojczyzna

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - rozważania audio

Dzień Zesłania Ducha Świętego to wypełnienie zapowiedzi Jezusa, który zapewnił uczniów po swoim Zmartwychwstaniu, że Pocieszyciel posłany do naszych serc wszystkiego nas nauczy i sprawi, że poznamy prawdę.

Duch Święty obdarzy każdego z nas mocą z wysoka, abyśmy z całą ufnością dzieci Bożych mogli przyjąć dar łaski i wydać jego owoc. Zachęcam wszystkich do przeżycia duchowego przygotowania przed zesłaniem Ducha Świętego, który w dniu Pięćdziesiątnicy umocni i odrodzi Kościół oraz serce każdego z nas w wierze.

Pomogą nam w tym rozważania o darach Ducha Świętego
przygotowane przez Księdza Tomasza Stępnia, Profesora UKSW.
 

1. Co to jest dar Ducha Świętego?

2. Dary Ducha Świętego a sakramenty.

3. Dary Ducha Świętego na drodze ku świętości.

4. Cnoty, dary, błogosławieństwa i owoce Ducha Świętego.