01 stycznia 2019 r. Nowy Rok

KOMUNIKATY PARAFIALNE

01 stycznia 2019 r.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

  1. Dobiegł końca rok 2018. Rok, w którym 19 par nowożeńców wstąpiło przed tym ołtarzem w sakramentalny związek małżeński; 74-oro dzieci, przez sakrament chrztu, zostało włączone do społeczności ludu Bożego; 147-oro dzieci przystąpiło po raz pierwszy do Komunii Świętej; rok, w którym rozdano ponad 95 tys. Komunii Świętych; rok, w którym Bóg odwołał spośród nas do siebie 51 osób; w którym 52 osoby przyjęły Komunię Świętą we własnym domu podczas odwiedzin chorych, a dodatkowo w każdą pierwszą sobotę miesiąca seniorzy z Domu Opieki „Leonard”.

Był to kolejny rok, który dał nam Pan, abyśmy dzięki posłudze duszpasterskiej, sprawowaniu sakramentów, przysparzali chwały Bożej, a sami mogli wzrastać w wierze, nadziei i miłości.

W minionym roku 2018, Bóg pozwolił nam również zrealizować wiele przedsięwzięć gospodarczych i administracyjnych. Oprócz systematycznej troski o utrzymanie w należytym porządku i stanie, całego parafialnego założenia, na które składają się kościół i plebania, dom parafialny, ogrody i cmentarz, w dalszym ciągu przez cały rok pragnęliśmy realizować kolejne przedsięwzięcia. Z początkiem roku, między innymi, podjęto prace związane z gruntownym remontem wszystkich pomieszczeń domu parafialnego; w dalszym ciągu prac wyłożono kostką kolejne aleje cmentarza; uporządkowano zieleń, oświetlenie; poddano gruntownej konserwacji całe ogrodzenie posesji parafialnej, zarówno od strony ul Puławskiej, jak również ul. Szumiącej; poddano czyszczeniu kostkę na terenie okalającym kościół i budynki parafialne; wykonano nową, wyłożoną kostką alejkę wzdłuż ogrodzenia przy kościele od strony południowej; zakupiono wiele nowych naczyń, szat i ksiąg liturgicznych. Trudno w krótkim czasie wymienić szczegółowo wszystkie z przeprowadzonych prac i inwestycji. Niech wszystko jak najlepiej i jak najowocniej służy całej naszej wspólnocie parafialnej. A za to, co udało nam się zrealizować, Bogu i ludziom niech będą dzięki.

Ks. Proboszcz serdecznie dziękuje: Parafialnej Radzie Ekonomicznej, wszystkim wykonawcom i pracownikom. Dziękuje wszystkim zespołom parafialnym za życzliwą pomoc i współpracę. Słowa wdzięczności, kieruje do wszystkich parafian, którym nie są obojętne, a podejmowane dla dobra całej naszej wspólnoty nowe inicjatywy duszpasterskie i inwestycje. Dziękuje za każdą formę współpracy, życzliwości i wsparcia. Dziękuje za modlitwy.

Ufamy, że z Bożą pomocą, uda się nam z nowym zapałem, podjąć kolejne wyzwania, jakie staną przed nami w Roku Pańskim 2019.

  1. Na Nowy Rok 2019, w który weszliśmy oddając cześć Świętej Bożej Rodzicielce Maryi, Ksiądz Proboszcz wraz z duchowieństwem parafialnym, składa wszystkim Drogim Parafianom i odwiedzającym nas w okresie świątecznym Gościom, jak najlepsze życzenia, które zawsze wspieramy naszą pamięcią w modlitwie. Życzymy obfitującego w Łaski Boże i zdrowie, szczęśliwego Nowego Roku.
  2. W tym tygodniu: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
  3. W najbliższą niedzielę – 06 styczniaUroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. w naszym kościele odprawiane będą tak, jak w każdą niedzielę. Na wszystkich Mszach świętych błogosławieństwo kadzidła i kredy. Będziemy mogli je nabyć u Sióstr Dominikanek. W tym roku - 06 stycznia przypada 33 rocznica konsekracji biskupiej Ks. Bpa Mariana Dusia, wieloletniego proboszcza naszej parafii. Przekazując najlepsze życzenia, szczególnie w tym dniu pamiętać będziemy w modlitwie o Drogim nam Jubilacie.
  4. Ofiary składane na tacę, podczas Mszy świętych w Trzech Króli, przeznaczone są na misje.
  5. Przypominamy, że od jutra rozpoczyna się w naszej parafii wizytacja duszpasterska zwana KOLĘDĄ. Porządek wizytacji znajdziemy na tablicy ogłoszeń, przed kościołem, jak również na naszej stronie internetowej w zakładce: „Porządek Kolędy”.