SŁOWO DO PARAFIAN - 22 marca 2020 r.

Słowo do parafian 22 marca 2020 r.

W związku z wprowadzeniem 20 marca stanu epidemii w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca, które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, w duchu największego zrozumienia i odpowiedzialności proszę o roztropność i wzajemne zaufanie. W chwili obecnej najbardziej potrzeba nam wszystkim ufności i odpowiedzialnej troski za siebie i innych. Jest to wielka lekcja dla każdego z nas, aby solidarnie uczyć się i doceniać wartość jaką jest duchowa więź wspólnoty. Siłą Kościoła, w tym także naszej parafii jest nasza osobista siła i heroizm życia budowanego w oparciu o wiarę i zaufanie Panu Bogu i względem Niego. Tak jak tylko możemy i potrafimy odpowiedzialnie wspierajmy się wzajemną pomocą i życzliwą pamięcią o sobie. Czasami krótka rozmowa telefoniczna, e-mail, aktywność w mediach społecznościowych, konkretna pomoc i każdy życzliwy gest są niezwykłym wkładem w budowaniu wspólnoty. Bardzo cennym darem, zwłaszcza w obecnych okolicznościach jest świadomość mocy modlitwy przeżywanej w rodzinnym gronie, bądź w samotności własnej izdebki. Pan Bóg obdarowuje nas mocą Swojej łaski i potrzebuje w tej relacji naszego serca. Nie żałujmy naszego wysiłku i trudu w pielęgnacji owoców Miłosierdzia w naszym życiu osobistym i naszej wspólnocie.

Kochani!

Przypominam o dyspensie wydawanej 13 marca 2020 r. przez Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Warszawskiego, od obowiązku uczestnictwa w kościele we Mszy Świętej niedzielnej. Jednocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu. W obecnej sytuacji media te stworzyły nam wiele propozycji i możliwości przeżycia niedzielnej Eucharystii. Owocne przeżycie w tak nadzwyczajny sposób Mszy Świętej może być dla nas wielką szansą głębszej refleksji nad istotą Ofiary Jezusa Chrystusa. Jest to również szansa, aby docenić, jak wielkim darem jest dla nas, Kościoła i całego świata skarb Eucharystii.

- Na stronie internetowej naszej parafii są już dostępne nagrania rozważań rekolekcyjnych, które przygotował Ksiądz Tomasz Stępień, prof. UKSW. Zachęcam wszystkich do ich wysłuchania. Natomiast każdego kto jest za pan brat z nowymi technologiami komunikacji proszę o pomoc względem osób starszych celem ułatwienia seniorom udziału w takiej formie rekolekcji.

- Zawieszam do odwołania wszelkie spotkania parafialne oraz nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W najbliższą niedzielę 22 marca, Msze Święte w naszym kościele będą o godz. 7.30, 9.00, 11.00, 12.30, 15.00 i 18.00. Od godz. 16.00, będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00, a także sposobność skorzystania ze spowiedzi do godz. 20.30.

- Kancelaria parafialna czynna jest według wyznaczonego porządku.

Kochani, trwajmy w tych dniach w ufnej modlitwie i jedności.

Proboszcz - Ks. Ronald Kasowski