8 listopada 2020 r. XXXII Niedziela Zwykła

KOMUNIKATY PARAFIALNE

8 listopada 2020 roku, XXXII Niedziela Zwykła

 

  1. Wobec narastającej liczby osób zarażonych wirusem SARS-Cov-2 i wprowadzeniem nowych rozporządzeń dotyczących zasad bezpieczeństwa sanitarnego informujemy, że w naszym kościele podczas sprawowania liturgii może przebywać jednorazowo 50 osób. Przypominamy jednocześnie, o obowiązku zasłaniania ust i nosa w czasie celebracji liturgicznej. Osoby pragnące przyjąć Najświętszy Sakrament w nadzwyczajnej formie na dłoń, prosimy o podchodzenie w pierwszej kolejności do Komunii świętej od strony kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.
  2. Informujemy rodziców dzieci, które we wrześniu rozpoczęły przygotowanie do Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii, że indywidualne spotkania z ks. Proboszczem oraz Msze Święte w kościele 29 listopada i 13 grudnia o godz. 15.00 zostają odwołane. Siostry i Panie katechetki będą o tym informowały w poszczególnych szkołach.
  3. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania, czyli uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej, proszeni są o zgłaszanie swojej gotowości do udziału w przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu drogą elektroniczną, na adres: . Zgłoszenia będą prowadzone do 29 listopada 2020. Kurs przygotowawczy trwa dwa lata. Po przesłaniu maila z wyrażeniem gotowości udziału w przygotowaniu zostanie odesłany formularz zgłoszeniowy na adres nadesłany. Dopiero wypełnienie i odesłanie formularza decyduje o wciągnięciu na listę kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
  4. W bieżącym roku ze względu na pandemię korona wirusa, odpust zupełny dla dusz wiernych zmarłych można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach dostosowanych do obecnych realiów. Penitencjaria Apostolska określiła i ustanowiła następujące zasady uzyskania odpustu dla dusz naszych bliskich zmarłych:

Odpustu zupełnego dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni. Dni te, dowolnie wybrane przez wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

Odpustu zupełnego związanego z dniem 2 listopada, a ustanowionego na wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych dla tych osób, które pobożnie nawiedzają kościół lub mogiłę zmarłych i odmówią tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Odpust ten może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany, ale ofiarowany tylko jeden raz.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, mogą uzyskać odpust zupełny, łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz gdy wykluczają wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają w sercu intencję, że kiedy to tylko będzie to możliwe do spełnienia wypełnią trzy zwyczajne warunki uzyskania odpustu. Czyli odbędą spowiedź sakramentalną, przyjmą Komunię Świętą i podejmą modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

Praktyka odpustu jest niczym innym, jak darowaniem kary doczesnej zaciągniętej przez grzeszny czyn człowieka, co do którego nastąpiło już odpuszczenie w czasie spowiedzi.

  1. W tym roku na Wypominki przyjmujemy do końca listopada. Wiernych zmarłych można zgłaszać do modlitwy Wypominkami po każdej Mszy Świętej w zakrystii kościoła lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
  2. W czwartek 5 listopada w naszym kościele Ksiądz Biskup Rafał Markowski udzielił młodzieży naszej parafii Sakramentu Bierzmowania. Bardzo dziękujemy rodzicom i wychowawcom naszych latorośli za modlitwę oraz trud wychowania i kształtowania młodych charakterów. Ze względów na ograniczenia epidemiczne uroczystość odbyła się w bardzo kameralnym gronie, ale jako pamiątka dokumentująca to wydarzenia powstał film, który można zamówić w zakrystii kościoła po Mszy Świętej.
  3. Po Mszy Świętej można u ministrantów nabyć flagę narodową, dla udekorowania naszych domostw w dniu Święta Niepodległości 11 listopada. W środę o godz. 18.00, będziemy modlić się podczas Mszy Świętej w intencji naszej Ojczyzny, dziękując za dar niepodległości i wolności oraz prosząc o łaskę odrodzenie duchowego, religijnego i moralnego w naszym narodzie.
  4. Dziękujemy wszystkim, którzy swoimi ofiarami składanymi indywidualnie lub przez wpłaty na konto bankowe, wspierają budżet naszej parafii. Wielkie Bóg zapłać za każdy dar serca i podejmowany trud współodpowiedzialności za nasz kościół.
  5. W liturgii Kościoła w najbliższym tygodniu będziemy przeżywać:

-   W poniedziałek 9 listopada, Święto rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

-   We wtorek 10 listopada, wspomnienie św. Leona Wielkiego.

-   W środę 11 listopada, wspomnienie św. Marcina z Tours.

-   W czwartek 12 listopada, wspomnienie św. Jozafata

-   W piątek 13 listopada, wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polskich.