Duchowieństwo

 

Księża

Ksiądz Ronald Kasowski
Ksiądz Ronald KasowskiKsiądz Proboszcz
Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r. Od 30 czerwca 2019 r. pełni posługę jako proboszcz.
Ksiądz Prałat Franciszek Ordak
Ksiądz Prałat Franciszek OrdakKsiądz Rezydent
Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1973 r. Proboszczem parafii był od 1996 r. do 2019 r.
Ksiądz Roman Maciej Konarski
Ksiądz Roman Maciej KonarskiKsiądz Wikariusz
Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 r. Wikariuszem w parafii jest od 2004 r.
Ksiądz Łukasz Urbanek
Ksiądz Łukasz UrbanekKsiądz Wikariusz
Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2013 r. Wikariuszem w parafii jest od 2017 r.
Ksiądz Prałat Stanisław Kalinowski
Ksiądz Prałat Stanisław KalinowskiKsiądz Rezydent
Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1970 r. Rezydentem w parafii był od 2001 r. Zmarł 8.01.2019 r.

Siostry dominikanki

Siostra Loretta Beata Wnuk
Siostra Loretta Beata WnukSiostra Przełożona
Śluby wieczyste złożyła 30 lipca 1996 r. W parafii na stanowisku katechetki jest od 1 września 1997 r. Uczy w Szkole Podstawowej nr 96
Siostra Stanizja Maria Baran
Siostra Stanizja Maria BaranSiostra Dominikanka
Śluby wieczyste złożyła 30 lipca 1986 r. W parafii na stanowisku zakrystianki jest od 1 września 2004 r.
Siostra Celina Barbara Socha
Siostra Celina Barbara SochaSiostra Dominikanka
Śluby wieczyste złożyła 08 sierpnia 1999 r. w parafii na stanowisku katechetki jest od 1 września 2016 r. Uczy w Szkole Podstawowej nr 96
Siostra Wojciecha Agnieszka Tarnawska
Siostra Wojciecha Agnieszka TarnawskaSiostra Dominikanka
Śluby wieczyste złożyła 08 sierpnia 2016 r. W parafii na stanowisku organistki od 1 września 2012 r.
Siostra Magdalena Barbara Kutera
Siostra Magdalena Barbara KuteraSiostra Dominikanka
Śluby wieczyste złożyła 30 lipca 1992 r. W parafii na stanowisku katechetki jest od 1 września 2012 r. Uczy w Szkole Podstawowej nr 384
Siostra Ewelina Maria Łukasik
Siostra Ewelina Maria ŁukasikSiostra Dominikanka
We wspólnocie przebywa jako rezydentka od 1 września 2012 r.