I. Komunia Święta

Zgodnie z decyzją Pasterza Archidiecezji Warszawskiej, do Pierwszej Komunii Świętej dziecko winno przystąpić w parafii faktycznego zamieszkania.

Przygotowanie dalsze do przyjęcia tego sakramentu trwa trzy lata i odbywa się podczas lekcji religii w szkole, w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Przygotowanie bliższe organizowane jest w parafii zamieszkania, niezależnie od tego, do jakiej szkoły dziecko uczęszcza. Trwa ono jeden rok i obejmuje zarówno trzecioklasistów, jak również ich rodziców. W zakres tego przygotowania wchodzą katechezy dla rodziców dzieci mających przystąpić do I Komunii Świętej, a także cały szereg spotkań i uroczystości liturgicznych z udziałem dzieci, o których powiemy niżej.

Pamiętać jednak należy, że w tym przygotowaniu nic i nikt nie zastąpi rodziców, którzy swoim przykładem modlitwy i pełnym udziałem w Eucharystii, winni dawać świadectwo żywej wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej organizuje w ustalonym czasie parafia, we współpracy z rodzicami dzieci, mających przystąpić do tego sakramentu.

W trakcie przygotowania i w czasie Uroczystości należy pamiętać o tym, iż jest to wydarzenie o charakterze stricte religijnym i dołożyć wszystkich starań, by nic nie przesłoniło dzieciom tego największego Daru, jaki otrzymują od Kościoła pierwszy raz w swoim życiu, a jakim jest Pan Jezus w Komunii Świętej.


 

Informacje dotyczące przygotowania do I Komunii Świętej w roku szkolnym 2019⁄2020

ZMIANY!

Znalezione obrazy dla zapytania strzałka w dół gif


Urocz. Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii odbędzie się w niedzielę -

20 września 2020 r.

o godz. 12.30  

Spowiedź i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. — 19 września 2020 r. o godz. 9.00
Biały Tydzień — od 21 do 25 września 2020 r., na Mszy św. o godz. 18.00.


uwaga.png

Zebranie organizacyjne dla rodziców (bez dzieci)

w sprawie I Komunii św. w parafii w Pyrach,

odbędzie się 22 czerwca 2020 (poniedziałek) o godz. 19.00

w kościele.

Obecność obowiązkowa!

 


Odbiór strojów komunijnych w Domu Parafialnym:

3 września 2020 (czwartek)

od godz. 17.00 do godz. 19.00


 PRÓBY W KOŚCIELE PRZED I KOMUNIĄ ŚW.:

dokładne terminy zostaną podane później


eucharystia_kielich.png

SPOTKANIA NIEDZIELNE:

Obejmują Mszę św. o godz. 11.00
oraz lekcje dla dzieci i katechezy dla rodziców o godz. 12.00 w domu parafialnym.

Odbywać się one będą w następujących terminach:


Metryki chrztu (świadectwa chrztu) dzieci, które nie były chrzczone w naszej parafii należy przekazać do Siostry Loretty do końca września. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczą we Mszach świętych niedzielnych i świątecznych.

Różaniec z udziałem dzieci przez cały miesiąc październik w środy i piątki o godz. 17.30.

W Adwencie — Roraty w środy i piątki o godz. 18.00.


Wszystkie dzieci przystępują do I Komunii Świętej w strojach liturgicznych.


 

 ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

20 września 2020 - godz. 9.00

 

Próby przed ROCZNICĄ I KOMUNII ŚW. - dokładne terminy zostaną podane później