Sakrament pokuty

Do sakramentu pokuty i pojednania w naszej parafii można przystąpić każdego dnia przed Mszą św. o godz. 7.30, jak również w czasie Mszy św. o godz. 18.00. W niedziele i Uroczystości Kościelne spowiedź odbywa się podczas każdej Mszy świętej.

 Przed przystąpieniem do sakramentu pokuty, warto sobie przypomnieć warunki dobrej spowiedzi, z których pierwsze trzy należy wypełnić przed przystąpieniem do konfesjonału:

 1. rachunek sumienia,
 2. żal za grzechy,
 3. mocne postanowienie poprawy,
 4. szczera spowiedź,
 5. zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Po otrzymaniu rozgrzeszenia pozostaje do wypełnienia zadana pokuta i naprawienie szkód wyrządzonych swym postępowaniem

 Kan. 959
W sakramencie pokuty, wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający za nie żal i mający postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez tegoż szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę.

(Kodeks Prawa Kanonicznego) 

Polecamy

 • archidiecezja-warszawska.jpg
 • internetowa-liturgia-godzin.jpg
 • kai.jpg
 • katolik.jpg
 • konferencja-episkopatu.jpg
 • lossservatore-romano.jpg
 • mateusz.jpg
 • nekrologi-warszawskie.jpg
 • opoka.jpg
 • pacierz-pl.jpg
 • radio-maryja.jpg
 • sekcja-polska.jpg
 • watykan.jpg